Sir Mart Outdoorgraphy™
Tokak! Tokak! on Flickr.Tokak! Tokak!
Black-banded Squirrel (Callosciurus nigrovittatus)
Tupai Pinang (Malay)

Tokak! Tokak! on Flickr.

Tokak! Tokak!

Black-banded Squirrel (Callosciurus nigrovittatus)
Tupai Pinang (Malay)